Slogans
#29. 2010-08-19 00:00:00
In Ahobilam, 9 forms of Sri Narasimhars found. They are Ugra Narasimhar, Krodha, Jwala, Malola, Chathravata, Yogananda, Bhavana, Karanja and Barghava Narasimhar.
#30. 2010-08-19 00:00:00
Siddhivinayak ka Ahankar Nashak Mantra-Om Sheem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye. Vara Varada Sarva Janamai Vashamanaay Swaha.
#31. 2010-08-19 00:00:00
Vighnaharta Bhagvan Ganesh Ke Ganpati Sahastranaam ka jaap karne se manaushya ki 7 janmon se chali aa rahi daridrata bhi nasht ho jati hai.
#32. 2010-08-19 00:00:00
In Sholingar Divyadesam, the Moolavar is 'Sri Yoga Narasimhar' and utsavar is found in a separate temple.
#33. 2010-07-25 00:00:00
Hanuman - Lord Hanuman was born in Anjan. This place is in the state of Jharkhand now. It is a small village about 18 kms from Gumla district.
#34. 2010-07-25 00:00:00
Lord Surya Stotram - Kritam Treta Dwaparshcha Kalih Sarvamarashrayah, Kala Kaashthaa Muhoortshcha Kshapaa Yaamastathaa Kshanah.
#35. 2010-07-22 00:00:00
Ganesha - 'GA' stands for intellect, 'NA' means Wisdom and 'PATHI' is for Master, so Lord Ganapathi is Master of intellect and wisdom.
#36. 2010-07-22 00:00:00
Lakshmyasthanutha uthpannam mahadevasya cha priyam, Bilwa vruksham prayachami, Eka bilwam shivarpanam.
#37. 2010-07-22 00:00:00
Chant Lord Vishnu Shodasha Nama Shlokam- Du-swapne Smara Govindam Sankate Madhusoodanam, Kaanane Narasimham Cha Paavake Jalashaayinam
#38. 2010-07-07 00:00:00
Chant Lord Vishnu Shodasha Nama Shlokam - Aushadhe Chintayet Vishnum Bhojane Cha Janardanam, Shayane Padmanabham Cha Vivahe Cha Prajapatim.
#39. 2010-07-07 00:00:00
Vamadevam Mahadevam Lokanadham Jagatgurum, Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi.
#40. 2010-07-07 00:00:00
Chant Lord Ganesha Sloka - Vakratunda Mahakaaya, Suryakoti Samaprabha, Nirvighnam Kuru Mey Deva, Sarva Kaaryeshu Sarvada.
#41. 2010-07-07 00:00:00
Devadevam jagannatham devesam vrushabhadwajam, Namami sirasa devam, kim no mrutyu karishyathi.
#42. 2010-07-07 00:00:00
Chant Lord Vishnu - Shodasha Nama Shlokam - Aushadhe Chintayet Vishnum Bhojane cha Janardanam, Shayane Padmanabham Cha Vivahe Cha Prajapatim.
#43. 2010-07-07 00:00:00
Vishnu - Lord Vishnu is the Eternal and Universal Spirit linked with the primeval waters that pervaded before Creation of the Universe.
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 Thiruhalam.com